Збільшення кількості нових і зростання потужностей існуючих птахофабрик призводить до ускладнення екологічної обстановки. Відомо, що пташиний послід є джерелом розвитку патогенної мікрофлори і становить небезпеку для людини і навколишнього середовища. Від однієї птахофабрики середньої потужності (40 тис. курей несучок або 10 млн. курчат бройлерів) щорічно надходить відповідно від 35 до 83 тис. тонн посліду і понад 400 тис. м3 стічних вод з підвищеною концентрацією органічних компонентів. Найбільший рівень екологічних навантажень відчувають поля утилізації безпідстилкового посліду.

З іншого боку, пташиний послід є одним з кращих органічних добрив, що містить всі основні поживні речовини, необхідні рослинам.

У зв’язку з цим розробка високоефективних технологій, що забезпечують гарантоване виробництво стерильних і знешкоджених органічних добрив на основі посліду набуває великого значення в питаннях підвищення родючості грунту, охорони природи, збереження здоров’я птахів, підвищення безпеки праці обслуговуючого персоналу і здоров’я населення та рентабельності виробництва.

ТОВ «АМ-ПРОФІЛЬ» створює лінії для виробництва гранульованих органо-мінеральних добрив, які забезпечують переробку відходів у добрива, зручні для внесення в грунт. При цьому забезпечується збереження повного набору елементів мінерального живлення і біологічно активних сполук.

Технологія, розроблена і налагоджена нашими фахівцями, дозволяє розміщувати виробництво добрив у безпосередній близькості від птахоферм. На виробництві та складі готової продукції практично відсутні неприємні запахи. Крім того, немає потреби в компостуванні сировини.

Сировиною служить підстилковий, або клітинний пташиний послід, який є біологічними відходами птахівництва.

При використанні в якості сировини клітинного посліду, його необхідно попередньо відсепарувати до вологості не більш 60%. Выдсепарована рідина відправляється в лагуни, або на поля фільтрації. Можлива подальша переробка цієї рідини і виготовлення з неї рідких добрив. Така технологія розроблена, запатентована і впроваджена нашими партнерами.

Готова продукція моє досить низьку собівартість, що забезпечує короткі терміни окупності виробництва. Зазвичай цей термін не перевищує 18 місяців.

Запропонована схема виробництва органо-мінеральних добрив з пташиного посліду повністю відповідає вимогам охорони навколишнього середовища. Повітря перед викидом в атмосферу очищується з термічним розкладанням шкідливих речовин і речовин, які мають неприємний запах.

Створювані нами теплогенератори можуть використовувати в якості палива БУДЬ-ЯКУ органічну сировину. Ми пропонуємо використовувати агропелети, відходи зернопереробки, будь-яку сипучу органічну сировину, або підстилковий послід. Їх питома витрата складе близько 300 кг на 1 тонну готової продукції.

Використання в якості палива клітинного посліду досить проблематичне і недоцільне.

Зола, що отримується при спалюванні палива може бути використана як окремий вид вже мінеральних добрив, або додаватися в сировину, підвищуючи при цьому якісні показники готової продукції.

При підготовці сухого продукту до гранулювання в нього можна додати певну кількість речовин, що підвищують показники NPK. Кількість зазначених речовин обмежена технологічними особливостями процесів гранулювання.

При виготовленні негранульовані (порошкоподібних) добрив рівні NPK можна доводити до будь-яких заданих показників без будь-яких обмежень .

Виробництво засноване на використанні спеціалізованого технологічного обладнання, яке виконує подачу, подрібнення, просіювання, змішування сировини, сушку, грануляцію, охолодження і упаковку готової продукції.

Зазначена схема є енергозберігаючою, оскільки передбачений цілий ряд пристроїв і технологічних прийомів, спрямованих на практично повну утилізацію тепла, що виробляється.

Найбільш доцільно будувати виробництво з переробки пташиного посліду безпосередньо поблизу «сировинних баз», а саме поблизу птахоферм і птахофабрик.

Розроблена технологія передбачає транспортування посліду до місця переробки, розташованого поблизу птахівничого комплексу, і їх переробку з метою отримання висококонцентрованих добрив без забруднення навколишнього середовища. При цьому вирішуються питання захисту навколишнього середовища, забезпечується економія енерговитрат на утилізацію посліду. На виході виробник отримує гранульовані органо-мінеральні добрива із збалансованим складом поживних речовин, які можна використовувати відразу після їх отримання.

Пропонована технологія забезпечує:

– повне збереження поживних речовин в процесі сушіння;

– запобігання контакту необробленого посліду з навколишнім середовищем і людьми;

– повне знезараження посліду від яєць і личинок гельмінтів, патогенної мікрофлори і насіння бур’янів;

– можливість отримання теплової енергії для сушіння за рахунок використання в якості палива агропеллет, іншого сипучого органічного палива або висушеного розсипного посліду.

– відсутність шкідливих викидів в атмосферу – димових і паливних газів, що виділяються при сушінні;

– значне зменшення витрат на внесення посліду в грунт за рахунок високої насипної щільності гранул;

– економію палива на перевезення, витрат на вантажно-розвантажувальні роботи, на нову техніку і обслуговуючий персонал;

– можливість отримання гранул заданих розмірів і складу поживних елементів;

– рівномірне і дозоване внутріґрунтового внесення добрив завдяки високій сипучості і однорідності їх гранулометричного складу;

– можливість автоматизації всіх виробничих процесів;

– мінімальна кількість обслуговуючого персоналу;

– високу інтенсивність сушки;

– стабільну кінцеву вологість готового продукту;

– високу надійність роботи установки.

Базова комплектація заводу для виробництва гранульованих добрив:

– Обладнання складу сировини «живе дно»

– Транспортер вологої сировини

– Агрегат сушки

– Теплогенератор твердопаливний

– Змішувач-іскрогасник (може бути в одному корпусі з теплогенератором)

– Транспортер сухої подрібненої сировини

– Гранулятор

– Норія охолоджувача

– Охолоджувач гранул

– Сортування гранул

– Норія готової продукції

– Бункер готової продукції

– Пиловідсмоктувач

– Елементи сполучень обов’язкові

Проведені дослідження за допомогою використання даних за складом органо-мінеральних речовин показують, що внесення органо-мінеральних добрив дає можливість підвищити продуктивність і якість сільськогосподарських культур, а також істотно покращити економіку культур і підприємства в цілому. Крім того, внесення органічних добрив дозволяє відновлювати виснажені ґрунти і значно підвищити родючість поливних ґрунтів.

Гранульованим, екологічно безпечним добривам притаманні переваги як мінеральних, так і органічних добрив. Технологія дозволяє легко перебудувати процес отримання добрив по заданим агрономом необхідним співвідношенням і складу поживних речовин. Ці добрива містять: азоту загального – 10-12%; фосфору, в перерахунку на Р2О5, – 8-9%; калію, в перерахунку на К2О, – 6-8%; кальцію – 2,5-3,5%.

Використання органо-мінеральних добрив може забезпечити виробництво екологічно чистої конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, що за вартістю не поступатиметься продукції передових країн Європи.

Біологічне землеробство – це прогресивна тенденція розвитку сучасного аграрного виробництва, оскільки є економічно вигідним в умовах застосування органо-мінеральних добрив та природних мінералів, вартість яких набагато нижче в порівнянні з конкурентами.

Прогноз ринку продукції біологічного землеробства передбачає щорічне його зростання на 20-30%, а в деяких країнах і на 50%. Найбільша у Великобританії компанія по реалізації продукції біологічного землеробства оцінює свій ринок в 11 млрд. дол. США і прогнозує зростання обсягу продажів на наступні 10 років до 100 млрд. дол. США. Ринок продуктів харчування в Данії на 20% становить продукція біологічного землеробства. Виробництво продукції органічного землеробства зростає тому, що все більше підприємств переходять на екологічно чисті технології виробництва в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Італії, Аргентині, Японії, Польщі та ін.

Контакти

Ми зможемо запропонувати Вам рішення відповідне саме для Вашого бізнесу. Зв’яжіться з нашим фахівцем вже зараз.

  • Україна, м. Дніпро, вул.Робоча, 23В
  • 050-458-88-09; 096-599-99-02 (Віктор Васильович)
  • amprofil01@gmail.com