Лінії гранульованого посліду

file1004

Цією пропозицією передбачається виробництво інноваційного, принципово нового продукту для ринкової кон’юнктури України – гранульованого органо-мінерального добрива, яке забезпечує внесення в ґрунт повного набору елементів мінерального живлення і біологічно активних сполук.

Технологія, розроблена і налагоджена нашими фахівцями, дозволяє розміщувати виробництво добрив в безпосередній близькості від птахоферм. На виробництві і складі готової продукції практично відсутні неприємні запахи. Крім того, немає потреби в компостуванні сировини.

Запуск виробництва здійснюється протягом 3-7 місяців з моменту початку фінансування. Терміни обумовлені необхідністю виготовлення нестандартного обладнання.

Потенційні замовники:

 • великі і середні господарства;
 • фермерські господарства;
 • господарства, що використовують теплиці;
 • оптові торговельні мережі;
 • мережі магазинів роздрібної торгівлі;
 • експортери добрив.

Запропонована схема виробництва органо-мінеральних добрив з пташиного посліду повністю відповідає вимогам охорони навколишнього середовища. Вона не має рідких викидів, всі вони повністю замкнуті в циклі. Повітря перед викидом в атмосферу очищається з термічним розкладанням шкідливих речовин і речовин, які мають неприємний запах.

Основні етапи роботи з організації виробництва органічного добрива:

 • закупівля і виготовлення технологічного обладнання;
 • ремонт, або будівництво основних і допоміжних приміщень;
 • проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
 • введення в експлуатацію.

Загальні показники економічної ефективності даної пропозиції за 5 років реалізації:

Індекс прибутковості – 2,617

Рентабельність продажів – 45 – 46%

Рентабельність інвестицій – 200 – 300%

Термін окупності (дисконтований, при ставці дисконту 17,75% в рік) – 20 – 24 міс.

Термін окупності (без урахування дисконтування) – 17 – 19 міс.

Даний проект заснований на використанні спеціалізованих технологічних ліній з виробництва гранульованих добрив з пташиного посліду, які виконують подачу, подрібнення, просіювання, змішування сировини, грануляцію, охолодження і упаковку готової продукції.

Отримані на цій установці гранульовані органо-мінеральні добрива пристосовані для отримання біологічно повноцінної продукції на основі відтворення родючості ґрунту, що підтверджено відповідним дослідженням.

До того ж, запропонована схема є енергозберігаючою, оскільки передбачений цілий ряд пристроїв і технологічних прийомів, спрямованих на повну утилізацію тепла, яке утворюється при роботі даної схеми.

Основною сировиною, яка необхідна для технологічного процесу, є пташиний послід. Пташиний послід є біологічними відходами в результаті сільськогосподарської діяльності.

Найбільш доцільно будувати завод з переробки пташиного посліду безпосередньо поблизу «сировинних баз», а саме поблизу птахоферм і птахофабрик.

Розроблена технологія передбачає транспортування гною і посліду до місця переробки, розташованого поблизу тваринницького комплексу, і їх переробку з метою отримання висококонцентрованих добрив без забруднення навколишнього середовища. При цьому передбачається вирішити питання захисту навколишнього середовища, забезпечити економію енерговитрат на утилізацію гною (посліду); отримати гранульовані органо-мінеральні добрива, зі збалансованим складом поживних речовин, які можна використовувати відразу після їх отримання.

Пропонована технологія забезпечує:

 • повне збереження поживних речовин в процесі сушіння;
 • запобігання контакту необробленого гною (посліду) з навколишнім середовищем і людьми;
 • повне знезараження посліду від яєць і личинок гельмінтів, патогенної мікрофлори і насіння бур’янів;
 • можливість отримання теплової енергії для сушіння за рахунок використання в якості палива агропелет або висушеного розсипного гною або того ж посліду. Їх питома витрата складе близько 300 кг на 1 тонну готової продукції. В цьому випадку витрати на придбання палива зменшаться в кілька разів.
 • відсутність шкідливих викидів в атмосферу – димових і паливних газів, що виділяються при сушці;
 • значне зменшення витрат на внесення посліду в ґрунт за рахунок високої насипної щільності гранул;
 • економію палива на перевезення, витрат на вантажно-розвантажувальні роботи, на нову техніку і обслуговуючий персонал;
 • можливість отримання гранул заданих розмірів і складу поживних елементів;
 • рівномірне і дозоване внутріґрунтове внесення добрив виходить завдяки високій сипучості і однорідності їх гранулометричного складу;
 • можливість автоматизації;
 • мінімальна кількість обслуговуючого персоналу;
 • високу інтенсивність сушки;
 • стабільну кінцеву вологість готового продукту;
 • високу надійність роботи установки.

Гранульованим, екологічно безпечним добривам притаманні переваги як мінеральних, так і органічних добрив. Технологія дозволяє легко перебудувати процес отримання добрив по заданому агрономом необхідним співвідношенням і складу поживних речовин. Ці добрива містять: азоту загального – 10-12%; фосфору, в перерахунку на Р2О5, – 8-9%; калію, в перерахунку на К2О, – 6-8%; кальцію – 2,5-3,5% і можуть бути отримані за технологією з посліду трьох видів (сирої, рідкий і підстилковий).

Біологічне землеробство – це прогресивна тенденція розвитку сучасного аграрного виробництва, оскільки є економічно вигідним в умовах застосування органо-мінеральних добрив та природних мінералів, вартість яких набагато нижче в порівнянні з конкурентами.

54d14cadfaf92ad35948953f5e52423c
middle

Прогноз ринку продукції біологічного землеробства передбачає щорічне його зростання на 20-30%, а в деяких країнах і на 50%. Найбільша у Великобританії компанія по реалізації продукції біологічного землеробства оцінює свій ринок в 11 млрд. дол. США і прогнозує зростання обсягу продажів на наступні 10 років до 100 млрд. дол. США. Ринок продуктів харчування в Данії на 20% становить продукція біологічного землеробства. Виробництво продукції органічного землеробства зростає тому, що все більше підприємств переходять на екологічно чисті технології виробництва в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Італії, Аргентині, Японії, Польщі та ін.

Використання органо-мінеральних добрив в Україні зможе забезпечити виробництво екологічно чистої конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції, яка за вартістю не поступатиметься продукції передових країн Європи.

Крім того, органо-мінеральні добрива традиційно займають провідну позицію в українському експорті хімічної продукції. Вітчизняні підприємства експортують близько 90% продукції, формуючи асортимент з урахуванням потреб іноземних споживачів.

Збільшення діяльності птахофабрик призводить до ускладнення екологічної обстановки як в окремих регіонах, так і в усі країні. Відомо, що пташиний послід є джерелом розвитку патогенної мікрофлори і становить небезпеку для людини і навколишнього середовища. Від однієї птахофабрики середньої потужності (40 тис. Курей несучок або 10 млн. Курчат бройлерів) щорічно надходить відповідно від 35 до 83 тис. Тонн пометной маси і понад 400 тис. М3 стічних вод з підвищеною концентрацією органічних компонентів. Найбільший рівень екологічних навантажень відчувають поля утилізації безподстілочного гною / посліду.
З іншого боку, пташиний послід є одним з кращих органічних добрив, що містить всі основні поживні речовини, необхідні рослинам.

У зв’язку з цим розробка високоефективних технологій, що забезпечують гарантоване виробництво стерильних і знешкоджених органічних добрив на основі безподстілочного гною / посліду набуває великого значення в питаннях підвищення родючості грунту, охорони природи, збереження здоров’я тварин, підвищення безпеки праці обслуговуючого персоналу і здоров’я населення та рентабельності виробництва.
Даний проект передбачає виробництво біологічно активних, збалансованих за хімічним складом органо-мінеральних добрив пролонгованої дії на оcнове відходів сільського господарства і переробної промисловості, створення технології виробництва гранульованих сумішей і раціонального їх використання з урахуванням особливостей розвитку рослин, специфічних умов і факторів навколишнього середовища.

Застосування органо-мінеральних добрив передбачається як для основного внесення в грунт, так і для підгодівлі в період догляду за рослинами в сільському господарстві, городництва і садівництві, в тому числі декоративному, в умовах відкритого і закритого грунту.
Технологія, яка передбачена цим проектом, базується на принципово нових підходах і методах утилізації відходів при повному врахуванні специфіки сільськогосподарського виробництва і комплексному підході до господарського використання побічної продукції, на передбаченні та врахуванні тенденції розвитку техніки, технології та організації виробництва при строгому дотриманні принципів охорони навколишнього середовища.

Технологічна лінія отримання гранульованого органо-мінерального добрива з пташиного посліду відповідає вимогам ефективного використання природних ресурсів та енергії, задоволення потреб людини і захисту навколишнього середовища, сприяє створенню і впровадженню регіональної та внутрішньогосподарської системи їх раціональної утилізації.

Проведені дослідження за допомогою використання даних органо-мінеральних речовин доводять, що внесення органо-мінеральних добрив нового дії дає можливість підвищити продуктивність і якість сільськогосподарських культур, а також істотно поліпшить економіку культур і підприємства в цілому.

Сушлка
Сушилка
Гранулятор
pererabotka-kurinogo-pometa
Сепарация помёта

Базова комплектація заводу для виробництва гранульованих добрив:

 • Обладнання складу сировини «Живе дно»
 • Транспортер вологої сировини
 • Агрегат сушки
 • Теплогенератор твердопаливний
 • Змішувач-іскрогасник (може бути в одному корпусі з теплогенератором)
 • Транспортер сухої подрібненої сировини
 • Лінія гранулювання
 • Норія охолоджувача
 • Охолоджувач гранул
 • Сортування гранул
 • Норія готової продукції
 • Бункер готової продукції
 • Пиловідсмоктувач
 • Ваги пелетні електронні
 • Елементи сполучень обов’язкові

Опції:

 • Дисковий або вібраційний сепаратор.
 • Магнітний сепаратор.
 • Транспортер палива.
 • Обладнання складу сухої сировини з транспортером.
 • Елементи сполучень додаткові.
 • Устаткування дозування гранул в готові мішки 10 … 20 кг.
 • Труба аварійно-розпалювальна.
 • Труба димова.
 • Система знепилювання транспортерів.
 • Автоматична система виявлення і гасіння іскор.
 • Система транспортування сухої сировини в бункер палива.
 • АСУ (автоматична система управління).

Додаткове обладнання попереднього зневоднення:

Шнековий прес.